Headerafbeelding

 

 

          ...Onze nieuwste Zielenroerselen

          en wat wij nog meer willen delen

          van ons naar jou...

Gerda Keijsers en Lia Jans

Pioniers gezocht!

Wij zoeken pioniers die met ons voor "het nieuwe wonen" willen gaan.

Voor onze nieuw op te richten woongemeenschap zijn wij op zoek naar mensen, die er samen met ons de schouders onder willen zetten om deze gemeenschap tot stand te brengen.                             Bezield leven dicht bij de natuur
                             dicht bij jouw natuur, gelijkgestemden om je heen
                             leven in een oase van rust en bezinning

                             deel worden van een groter geheel
                             een voorbeeld leven van samenwerking
                             en van gemeenzaamheid

                             waar bezielde mensen
                             zich verenigen in Licht en Liefde
                             is alles mogelijk. Doe jij mee?

 

Jij hoort tot de pioniers die als eersten in deze gemeenschap kunnen gaan wonen, leven en als je dat wil gewoon je baan buiten de deur kunt hebben. Maar ook je eigen praktijk mee verhuizen (of opzetten) op de nieuwe plek kan.

Je hebt dan de vele voordelen van op deze manier leven, zoals gewoon je eigen woonplek hebben en tegelijkertijd ben je ook deel van een groter geheel dat we met zijn allen creëren. Je betaalt huur voor jouw woongedeelte, maar kunt ook gebruik maken van de gezamenlijke faciliteiten. Ieder heeft de mogelijkheid zijn zielentalenten daar in te zetten waar hij/zij goed in is.

Inmiddels heeft er zich al een begin van een kerngroep gevormd,  die samen de werkzaamheden zal uitvoeren in de voorbereidende fase om tot een woon/werkgemeenschap te komen.

De leden van de Kerngroep zijn op dit moment:

 1. Gerda Keijsers, Engelmanstraat 20, 6086 BC Neer
 2. Lia Jans, Engelmanstraat 20, 6086 BC Neer
 3. Joop Fober, Baandertweg 95, 6136 EL Sittard
 4. Astrid Litjens, Baandertweg 95, 6136 EL Sittard

Lia en Gerda hebben al vele jaren ervaring opgedaan met het op deze manier samenwonen en samenwerken. Het is hun droom om dit nu mogelijk te maken voor meerdere mensen. Waar twee mensen zoveel meer kunnen bereiken dan één, wat is er dan niet mogelijk waar meerdere mensen hun talenten en hun zijn bundelen. Zij willen dit heel erg graag op grotere schaal bereikbaar maken voor andere mensen. Astrid en Joop hebben eenzelfde droom en willen daar heel graag voor gaan.

Met zijn vieren hebben wij al enkele panden bezocht, hetgeen zeer stimulerend werkt en waardoor we ook steeds beter een gevoel krijgen van hoe we zouden willen wonen en leven met zijn allen. Het waren zeer inspirerende dagen. Wij hebben verschillende carréboerderijen onderzocht, tot nu toe in Midden- en Zuid-Limburg,  die de mogelijkheid bieden om daarin een aantal appartementen te maken, die allemaal uitkomen op de centrale binnenplaats. Stel je het maar voor, je maakt jouw deur open en komt op een prachtige open en tegelijkertijd beschutte plek. Stel je maar hoe deze prachtige plek tot een veilige ontmoetingsplek kan worden voor verbinding maken, elkaar ontmoeten, voor gezamenlijke rituelen, vieringen e.a. gebeurtenissen. Ook is het fijn als ieder achter zijn huisje een eigen tuintje kan hebben, voor de momenten van privacy. Gezamenlijk kunnen we allerlei voorzieningen creëren zoals bijvoorbeeld een biologische groentetuin, zonnepanelen en nog veel meer. Samen streven naar steeds meer zelfvoorzienend zijn.

Onze opzet is zo dicht mogelijk bij de natuur, maar ook bij jouw eigen natuur te gaan leven, in verbinding met gelijkgestemde Zielen.

Behalve appartementen (wij denken in de beginfase aan 7 appartementen) willen wij uiteraard ook verblijfsmogelijkheden creëren voor mensen die kortere of langere tijd bij ons willen verblijven om zich te ontwikkelen binnen onze gemeenschap. Lia en Gerda willen doorgaan met de trajecten van Stichting Patriciershuis: opleiding, groeitrajecten e.d. Maar ook de andere deelnemers kunnen trajecten opzetten. Te denken valt aan: kookworkshops, workshops over voeding, kruiden en wilde planten. Workshops voor groei en ontwikkeling. Creatieve workshops. Spiritueel verblijven. Coaching. Werken met permacultuur is ook een van onze wensen. Werken met ouders en kinderen. Dat kan om allerlei mensen gaan die hulp en begeleiding nodig hebben: mensen die zich willen ontwikkelen, ouders en kinderen, echtparen, mensen met autisme, nieuwetijdskinderen, hooggevoeligen e.d. Dit zijn maar enkele voorbeelden, maar de Ziel kent vele uitdrukkingsvormen.

Waar veel mensen samengaan, is ook zeer veel mogelijk. Wij dromen van een levende en bruisende woongemeenschap als een levend organisme, dat voortdurend groeit en zich ontwikkelt. En het zou fijn zijn als, mogelijk ook op termijn, alle leeftijden daarin vertegenwoordigd zijn.

Wij zoeken mensen die:
•    deel willen nemen aan dit project als bewoner(s);
•    en/of zich in willen zetten in deze beginfase
•    en/of willen investeren

Er zijn veel werkzaamheden te verrichten en veel mogelijkheden te onderzoeken. Wij denken bijvoorbeeld aan:

 • Het juiste pand vinden. Op dit moment hebben wij een prachtig juweeltje op het oog maar we zitten nog in de beginfase.
 • Hoe kunnen we de financiering regelen? Er moet een financieel plan gemaakt worden.
 • Er moet een ondernemersplan opgesteld worden.
 • Zijn er mogelijkheden tot Crowdfunding?
 • Wie is bereid er tijdelijk een deel van zijn eigen geld in te stoppen tot het moment dat we terug kunnen gaan betalen aan de deelnemers.
 • Kunnen we anderszins in aanmerking komen voor ondersteuning/financiering?
 • Onderzoeken hoe andere woonvormen dit aangepakt hebben.
 • Voor welke vorm kiezen we: Stichting, Coöperatie, Vereniging van eigenaars of ???.
 • Hoe zorgen we ervoor dat we transparant zijn?
 • Als de financiering rond is moet er aangekocht worden.
 • Architect en aannemer moeten benaderd worden.

Er moet natuurlijk een dagelijkse leiding/bestuur zijn, waarbij ieders belang zoveel mogelijk gediend moet worden. Voorlopig nemen Gerda en Lia die taken op zich omdat zij daarin veel ervaring hebben opgedaan.

Kortom, er is van alles te onderzoeken en te doen en daarvoor hebben we nog wat mensen nodig.

En natuurlijk hebben we medebewoners nodig. Mensen die net als wij dromen van een nieuwe manier om samen te wonen.

Heb jij belangstelling? Wil je meedoen? Gaat je hart sneller kloppen als je dit leest. Droom jij ook van anders wonen en werken? Wil jij je hiervoor inzetten?  Neem dan contact met ons op via info@patriciershuis.nl of via tel. 06 - 136 85 138 (Gerda),  06 - 127 09 271 (Lia), 06 - 38157590 (Astrid) of 06 - 81260261 (Joop).

Zou jij ons willen helpen door deze mail te verspreiden zodat zoveel mogelijk geschikte mensen dit kunnen lezen?

Lieve groet van
Gerda, Lia, Astrid en Joop