Headerafbeelding

Wonen in onze woongemeenschap

Met een kerngroep van 5 enthousiaste mensen zijn wij al maanden actief aan het zoeken naar het geschikte pand en krijgen steeds beter het gevoel van hoe wij vorm willen geven aan de woongemeenschap. Inmiddels hebben we al een paar serieuze kanshebbers, panden die echt de moeite waard zijn en waar wij ons helemaal zien wonen. Het is goed om nu ook even te verwoorden hoe wij denken vorm te geven aan onze woongemeenschap, zodat degenen die graag mee zouden willen doen maar nog niet kunnen beslissen zich ook een voorstelling kunnen maken over wat wonen in deze gemeenschap voor hen zou kunnen betekenen.

Hoe ga je wonen?

 • Ieder gezin, echtpaar of alleenstaande heeft een eigen woning en woont en leeft gewoon in zijn eigen huis.
 • Indien gewenst kun je ook jouw eigen tuintje hebben, waar jij buiten kan zitten, alleen, met het gezin, met visite.
 • De moestuin zullen we met gezamenlijke hulp creëren en ook samen gebruiken.
 • Er zal ook een gezamenlijke ontmoetingsplek zijn: bij een carréboerderij is dat de binnenplaats, bij een andere boerderij creëren we die gezamenlijke ontmoetingsplek.
 • Jouw medebewoners/buren zullen altijd gelijkgestemde mensen zijn. Het gevoel van samen in een warm nest te leven, maar toch ook op jezelf te leven.
 • Wij streven ernaar zo snel mogelijk en zoveel mogelijk zelfvoorzienend te worden en duurzaam te leven.
 • Er zullen ook gezamenlijke gastenruimtes zijn, die waar nodig gebruikt kunnen worden, tegen een vergoeding aan het geheel.

Verbindende activiteiten

Er zullen regelmatig groepsbijeenkomsten zijn. Je bent vrij om daar aan deel te nemen, het is natuurlijk fijn als je er bij bent.

 • Wij denken aan bijvoorbeeld 3 keer per week een gezamenlijke ochtendmeditatie om je af te stemmen op de dag, om naar binnen te gaan, om je af te stemmen op jouw zijn en wat dat nodig heeft, gewoon om je fijn te voelen en bij jezelf te zijn en je te verbinden met jezelf.
 • Wij denken aan eens per veertien dagen een bijeenkomst met de groep, waarin iedereen kan zijn, ervaringen kan uitspreken, zich kan verbinden, kan groeien en kan leren van elkaar.
 • Gezamenlijke activiteiten kunnen ook zijn viering van de zonnewende, de nieuwe maan, de volle maan, andere bijzondere dagen in een jaar.
 • Maar ook activiteiten die jij zou willen opzetten en die bijdragen aan de verbinding en saamhorigheid behoren hiertoe.

Stimulans

Het wonen/verblijven binnen een woongemeenschap kan een enorme stimulans vormen voor jouw ontwikkeling in de breedste zin van het woord.

Om een paar voorbeelden te noemen:

 • Deelname aan de verbindende activiteiten van de woongemeenschap.
 • In verbinding zijn met de natuur op een prachtige woonplek.
 • Veel leren over het kweken van eigen groente.
 • Leren over kruiden, ook de wilde planten in de tuin.
 • Doordat we elkaar stimuleren om gezond te leven en te eten, elkaar met ons enthousiasme daarin aansteken.
 • De mogelijkheid tot samenwerken met elkaar. Je kunt elkaar vragen om met jou iets op te zetten. 
 • De mogelijkheid om jouw talenten in te zetten in het geheel.

Je realiseren binnen de gemeenschap

Misschien heb je je werk buitenshuis, misschien ben je overdag thuis en wil je je  ontwikkelen, meedoen met activiteiten. Misschien wil je wat minder gaan werken buitenshuis en daarnaast zelf dingen opzetten of samen met een ander iets gaan doen. Langzaam je werkterrein verleggen. Veel is mogelijk. We noemen gewoon wat voorbeelden op welke manieren je allemaal een bijdrage zou kunnen leveren. Op welke manieren jij jouw talenten zou kunnen inzetten ten dienste van het geheel. Op een win/win manier voor iedereen.

Zo is het mogelijk om allerlei activiteiten en workshops op te zetten om jezelf te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Je kunt mensen binnen de woongemeenschap zoeken die jou daarbij kunnen helpen en ondersteunen, waarbij je enorm kunt leren van elkaar. Ik noem hier maar wat voorbeelden die nu al ontstaan uit de eerste deelnemers:

 • Dagopvang en begeleiding van mensen met autisme.
 • Recreatief verblijven van ouders met kinderen met autisme.
 • Begeleiden van mensen die burn-out zijn.
 • Werken met echtparen en relatieproblemen.
 • Begeleiden en motiveren van werkzoekenden op weg naar een baan.
 • Begeleiden van jongeren die hoogsensitief zijn.
 • Kookworkshops houden en kruidenwandelingen organiseren.

Hoe bijzonder zou het zijn als ieder die dat wil, zijn in het leven opgedane vakmanschap kan inzetten, kan overdragen op anderen die daarmee hun leven weer zin en richting kunnen geven. Zoals het ooit was, leren rechtstreeks in de praktijk van mens tot mens, van meester tot leerling. En dat gaat veel verder dan alleen een vak leren, daar doet de hele ontwikkeling van de mens mee.

Hoe bijzonder zou het bijvoorbeeld zijn als jij jezelf in kunt zetten met alles wat jij bent geworden en wat jij geleerd hebt en daarmee mensen/jongeren weer vaardigheden kunt leren. Vaardigheden die zij nodig hebben in hun leven waarin het allemaal wat moeizamer verloopt. Mensen die om wat voor reden dan ook, hun weg in het leven niet goed kunnen vinden. Of die zichzelf niet thuis voelen in deze maatschappij.

Bijvoorbeeld als jij goed kunt timmeren en je kunt dat anderen niet alleen leren, maar ook jouw enthousiasme en bezieling daarin overbrengen. Wat geef je die mens dan mee? Veel meer nog dan vakmanschap alleen.  Je leert hem waar het echt om gaat. Om bezield werken, bezield zijn. Of als jij goed overweg kunt met computers en je kunt die ervaring op diezelfde bezielde manier op mensen overdragen. Of als jij een goede coach bent en al jouw vaardigheden in kunt zetten om mensen te coachen. Of als je bewegingstherapeut bent en je doet een bewegingsgroep met mensen om ze weer op een bezielde manier actief en in beweging te krijgen, zowel fysiek als geestelijk. Of je houdt van koken en leert de mensen om weer goed voor zichzelf te zorgen en op een eenvoudige manier een goede maaltijd te koken.  Wij noemen maar wat voorbeelden, maar het kan ook dat je leerkracht bent en autistische mensen of kinderen graag helpt en begeleidt of dat je goed bent in kleding maken en dat aan anderen mee wil geven. Of dat je gewoon een huisvrouw bent, maar een enorm warm hart hebt voor de mens. Het gaat er niet om wie je bent, maar dat je jezelf er met je ziel en zaligheid in kunt geven.  

Op die manier kun je alles wat jij tot nu toe in jouw leven geleerd hebt, ervaren hebt, ontwikkeld hebt, inzetten om anderen verder te brengen. Op een bezielde manier. Dan geef je echt iets mee wat de jeugdigen/volwassenen tegenwoordig niet meer krijgen in de maatschappij van vandaag. Dan leer je ze wat bezieling is. Dat leef je voor en doet in alles mee. Zo is jouw hele geleefde leven niet voor niets geweest, gaat het niet als een nachtkaarsje uit bij het ouder worden waarbij alles wat jij geleerd hebt verloren gaat. Integendeel, je ontwikkelt jezelf door, ontdekt mogelijk nog talenten die je nog niet gebruikte.

Hoe mooi is het als je dat allemaal kunt inzetten en doorgeven aan een mens die daardoor geholpen wordt in zijn leven waar het allemaal niet zo soepel verloopt. Zodat hij/zij verder kan en op zijn beurt zijn steentje zal gaan bijdragen. Dan voel je dat het klopt, dat jouw leven klopt.

Elkaar (medebewoners) helpen is ook een optie waar je voor kunt kiezen. Daar waar hulp nodig is kunnen de medebewoners ervoor kiezen om daar in te springen. Indien nodig kunnen ook mensen van buitenaf worden aangetrokken, maar er zullen legio mogelijkheden zijn voor de bewoners die op een andere manier, met elkaar, willen werken. Stichting Patriciershuis heeft bijvoorbeeld mensen nodig die voor de catering willen zorgen of die het huis willen schoonmaken. Iemand van de bewoners die gaat werken met werkzoekenden kan dat niet alleen, heeft daarbij iemand naast zich nodig. Ook dagopvang en begeleiding van mensen met autisme zal niet iemand helemaal alleen kunnen uitvoeren. En zo zullen er nog meer trajecten/activiteiten zijn waar inzet van mensen wenselijk en/of nodig is.

Natuurlijk  staat daar dan ook een financiële vergoeding tegenover, als jij je hoe dan ook mee inzet voor een traject of een taak op je neemt in een traject waar geld voor wordt gevraagd.

En zo zijn er allerlei mogelijkheden om je op een natuurlijke manier in te leren zetten met elkaar en op die manier niet alleen voor onszelf maar ook voor mensen van buiten een waardevolle leefgemeenschap te worden. Een win/wingemeenschap aan alle kanten.