Headerafbeelding

         

 

          ...Sluit je ogen en keer naar binnen

          Geef het eeuwige Zelf een kans

          zich te ontvouwen in een wereld

          die vol Warmte, Liefde en Licht is...

Gerda Keijsers

Welkom

Ik wil jou een warm welkom heten hier op de site van Stichting Patriciërshuis. Ik doe in het Patriciërshuis met hart en ziel mijn werk. Vele jaren lang heb ik dat samen met mijn zielsmaatje Gerda gedaan. Veel hebben we van elkaar mogen leren. Helaas is zij niet meer op deze wereld, maar zij leeft wel door in mijn werk. En in de meeste gedichtjes die je boven elke pagina ziet staan. Pareltjes zijn het, net zoals Gerda dat ook was.

En ik ga nu verder, verder met ons levenswerk. Als ik om me heen kijk dan zie ik hoe de mens afgescheiden is geraakt van zichzelf, van zijn gevoelens, van de Ziel, van het Goddelijke. Ik zie hoe het denken steeds meer de wereld regeert. Hoe de wetenschap heilig is geworden: de Heilige Koe van deze wereld. Denken regeert, geld regeert, ego's regeren, afgescheidenheid regeert. En de mens wordt er niet gelukkiger van.

Ik kan en hoef de wereld niet te veranderen. De wereld daagt mij uit om zelf de verandering die ik wil zien in de wereld te gaan zijn. Wij deden dat, en ik ga daar nu mee door, door binnen die wereld een veld te creëren, een huis, een centrum, dat een oase kan vormen voor mensen die weer in verbinding willen komen met hun gevoel, hun Ziel, hun diepe Weten. Op die manier die paar mensen die bij mij komen stimulerend om te veranderen en die verandering weer in hun wereld te gaan zijn. En ieder mens die weer in contact staat met zijn Ziel zal zijn omgeving  aanraken en op zijn eigen unieke manier een bijdrage leveren aan een meer bezielde wereld. Want dat is mijn doel, een wereld creëren die weer bezield is. Waar iedere Ziel erbij hoort, zijn eigen unieke bijdrage kan leveren en in Liefde kan leven.

In het Patriciërshuis kun je een weg gaan, jouw speciale unieke weg, een weg die je naar binnen voert, naar het Zijn, naar daar waar de afgescheidenheid ophoudt te bestaan. Een weg waar geen landkaarten van zijn, die voor ieder individu anders is en waar je soms wel even een gids kunt gebruiken. Een gids, die je bij kan lichten op dat Pad, omdat hij dat Pad kent en gegaan is. Het Pad van de Ziel.

Ik wil je met raad en daad terzijde staan. Ik ben er helemaal voor de mensen die deze weg willen gaan. Ga naar binnen op onze site en als jij voelt dat je deze weg ook wil gaan, neem dan contact met mij op. Je bent van harte welkom!                                                                 

Lia