Headerafbeelding

 

 

 

          ...Kom weer tot herinnering

          ontsluier het mysterie van jouw Zijn...

Gerda Keijsers

Mysteriespelen

Mysteriespelen dateren uit de middeleeuwen en waren de voorloper van ons huidige toneel. Het opvoeren van de mysteriespelen was een manier om religieuze verhalen als het ware aanschouwelijk te maken en tot leven te brengen.

In het Patriciershuis gebruiken wij deze vorm van het mysteriespel om prachtige verhalen uit de Perzische mystiek tot leven te brengen en voelbaar te maken.  Mystieke verhalen werden in het soefisme gebruikt om de novocieten in te wijden in het Pad van de Ziel.  De tocht die de Ziel maakt als zij incarneert op aarde, hoe zij verstrikt raakt in de sluiers van het bestaan en hoe zij zich daar uiteindelijk uit kan bevrijden. Verhalen bedoeld als wegwijzers op de spirituele weg.

Deze prachtige mystieke verhalen zijn geschreven in een “versluierde” taal die je niet met je denken kunt begrijpen. Alleen je gevoel kan het verhaal tot leven brengen. Door het uitspelen van het mystieke verhaal ga je het letterlijk voelen en wordt het jouw beleving, jouw verhaal, jouw mystieke tocht, de tocht van jouw Ziel. De oeroude beelden kunnen tot je gaan spreken en in je gaan resoneren. En daarmee iets sluimerends in je aanraken en tot leven wekken. Jouw Ziel wordt aangeraakt. Je kijkt als het ware vanuit een andere dimensie naar jouw bestaan op aarde, gaat voelen en ervaren waarom jij hier bent en waarom jou gebeurt wat je gebeurt. Je gaat het mysterie van jouw bestaan ten diepste  ervaren en dat is een heel rijke beleving, die jou wezenlijk kan aanraken en doen veranderen.

Jouw belevingen kunnen alle ruimte krijgen omdat je meerdere dagen intern verblijft. De buitenwereld sluiten we buiten, de binnenwereld krijgt alle aandacht. Omdat we met kleine groepen werken (maximaal 8 personen) is er ook veel persoonlijke begeleiding mogelijk, zodat je proces zich kan verdiepen en verduidelijken. Een intense belevenis die je nooit meer vergeet……

 

Op dit moment werken we met drie verschillende mystieke verhalen:

De Vlucht der Vogels

Door SHEIKH SHIHABUDDIN SUHRAWARDI

In dit verhaal staat het gevangen worden van de Ziel in de aardse werkelijkheid met al zijn verlokkingen en beperkingen centraal. Het zien hoe je “verstrikt” raakt en bent in je eigen leven. Maar ook de vlucht eruit en de reis die dan begint. Wat kom je tegen? Waar ga je naar toe?

 

De Samenspraak der Vogels

Door FARID UD-DIN ATTAR

In dit verhaal wordt ingegaan op het gaan van de pelgrimstocht van een ieder. Wat houdt je tegen? Waar ben je bang voor? Welke excuses voer jij aan? Of ga je door, wat er ook gebeurt?  En dan de tocht zelf met al zijn uitdagingen en beproevingen. Wat doet dat met je? Wat kom je tegen? En waar gaat het naar toe?

 

Schoonheid, Liefde en Verdriet

Door SHEIKH SHIHABUDDIN SUHRAWARDI

Dit verhaal bekijkt de zoektocht vanuit het perspectief van de ziel zelf, die zich door een menselijk bestaan heen moet worstelen in zijn terugtocht naar zijn oorspronkelijk Thuis, de Stad van de Ziel.  Het is “de weg van het hart”. Drie fundamentele zieleaspecten zijn hier uitgebeeld in hun onderlinge afhankelijkheid en werkzaamheid. Een prachtig, ontroerend verhaal.

 

Af en toe plannen wij een mysteriespel. Soms ook vormt het een onderdeel van een traject.