Headerafbeelding

         

 

 

          ...In verbinding samen werken

          daar vallen grenzen weg...

Gerda Keijsers

Stichting Patriciërshuis

Wij, Gerda Keijsers en Lia Jans van het Patriciërshuis, kennen elkaar inmiddels heel wat jaren en hebben al heel wat samen ondernomen en veel ervaring opgedaan in het werken met mensen, ieder op onze eigen manier. Wij hebben allebei een heel verschillende achtergrond en zijn ook heel verschillend in ons zijn, waardoor we ook weer heel aanvullend kunnen zijn in ons werken met elkaar. Je kunt over ons lezen in de beschrijving van onszelf.

Juist omdat we heel verschillend zijn hebben we ook enorm veel van elkaar kunnen leren. Niet alleen over onszelf en over de ander, maar ook over de mens in het algemeen. Hoe de mens is afgescheiden geraakt van zijn zijn en vanuit die afgescheidenheid een enorme pijn in zich draagt. Een pijn die alleen in het zijn overbrugd kan worden. In onze afgescheidenheid en pijn zochten wij steeds weer naar de brug van het zijn dat diezelfde afgescheidenheid kan overbruggen, waardoor er een gezamenlijk zijn kan komen, dat helend kan werken op beiden.  Bij een van ons was er de pijn van het afgescheiden zijn van het Zijn. Bij de ander de pijn van het verbonden zijn met het Zijn maar van daaruit niet kunnen uitreiken naar de afgescheidenen. Het voert  te ver om hier diep op in te gaan, maar deze ervaringen zijn heel wezenlijk geweest voor onze samenwerking in het Patriciershuis. 

Sinds 10 september 2007 werken wij heel bewust samen onder de vlag van een stichting, “Stichting Patriciërshuis”.  Omdat wij “Stichting Patriciërshuis” als een ideële stichting zien, worden alle inkomsten, na aftrek van de onkosten, weer in het doel van de Stichting gestopt. Dat is in de statuten opgenomen. Wij verrichten ons werk geheel vrijwillig, zien het als ons levenswerk.

Ons doel is meer en meer geworden om mensen uit de gevangenis van het afgescheiden zijn te helpen, zodat ze weer in verbinding kunnen komen met hun levende Zijn, dat verbonden is met hun Zielezijn.  Waar mensen geleidelijk aan hun overlevingsmechanismen achter zich laten en meer en meer verbonden raken in zichzelf groeien zij uit tot bijzondere en unieke mensen, die ieder voor zich in staat zijn op hun eigen unieke manier een bijdrage te gaan geven aan een veranderingsproces in hun omgeving, waar zij ook zijn of werken. Dat is heel bijzonder om die ontwikkeling te zien en een heel bijzondere weg die wij met mensen mogen gaan. Mensen begeleiden op hun Zielepad vraagt ook om een heel subtiele afstemming op die mensen. Ook wij ontwikkelen ons daarin steeds maar door en kunnen daardoor ook steeds sneller en dieper werken met de mensen.

De weg die je bij ons kunt gaan zou je kunnen zien als een inwijdingsweg op het Zielepad. Wij zijn en werken daarin anders dan de gangbare manieren om aan je groei te werken en om je te ontwikkelen. Bij ons kom je als je er echt voor wil gaan, wie en wat je ook bent.

Om ons en onze manier van werken te ervaren organiseren wij allerlei trajecten, die uiteindelijk hetzelfde doel hebben: jou op jouw Zielepad brengen. Of je nu het groeitraject doet, de opleiding of de vervolgopleiding volgt of een van onze spirituele trajecten, dat maakt niet uit, ons doel blijft gelijk.

Wij werken op dit moment heel bewust met kleine groepen van maximaal 8 mensen. Onze manier van werken laat geen grotere groepen toe. Heel bijzondere is de grote diversiteit aan mensen in onze groepen.  Vrouwen, mannen, moeders, vaders, kantoormensen,  leraren, maatschappelijk werkers, psycholoog, arts, econome, therapeuten, natuurgeneeskundigen, we zien hier nogal wat beroepen voorbijkomen. En evengoed hebben de mensen in iedere afzonderlijke groep een enorm hechte band met elkaar vanwege de intensiteit van het werken, waarin alle rangen en standen wegvallen. In wezen zijn we allemaal gelijk.

 

                                                      Daar, diep in mij
                                                      waar ik ben die ik ben
                                                      daar wil ik zijn
                                                      als ik jou ontmoet
 
                                                      Daar, diep in jou
                                                      waar jij bent die je bent
                                                      daar wil ik jou ontmoeten
                                                      wie en waar je ook bent
 
                                                      Twee kleine mensjes
                                                      worden zoveel meer
                                                      dan de som der delen
                                                      als ze samenzijn wie ze zijn
 
                                                      Dan weerklinkt de zang der harpen
                                                      de engel blaast op zijn klaroen
                                                      als wij samen zijn wie wij zijn
                                                      Kinderen van God die we zijn
 
                                                      Het is zover,  de dageraad breekt aan
                                                      de waarheid laat zich zien, ontwaak
                                                      geld, macht en rijkdom voldoen niet meer
                                                      om jou te laten weten wie je bent
 
                                                      Je staat op de drempel van een nieuw bestaan
                                                      de eersten hebben hem al overschreden
                                                      aarzel niet langer, ga met ons mee
                                                      naar het land waar Koning Liefde regeert
 
                                                                                                    Gerda Keijsers, 2011