Headerafbeelding

 

 

 

          ...Je weer verbinden met het Grote Geheel

          via de Sterren, als vensters naar jouw Ziel...


 

Gerda Keijsers

Spirituele Astrologie

Al onze spirituele trajecten zijn bedoeld om door verschillende Vensters naar jouw Zielezijn te kijken. Ook deze prachtige cursus spirituele astrologie. Het gaat in dit traject niet zozeer om kennis over de astrologie over te dragen. Het gaat erom de kennis ten diepste te ervaren en naar jou te brengen.

  • de verschillende spirituele punten in jouw horoscoop gaan ervaren als vensters die jou een doorkijk geven naar jouw Zielezijn
  • meer gevoel krijgen voor de perfectie van jouw Zijn en hoe dat een weg gaat
  • ten diepste ervaren hoe jij dat Zijn meer en meer af kunt stemmen op  jouw unieke Zieletrilling
  • meer doordrongen raken van jouw unieke weg en die meer en meer ook helemaal willen gaan
  • een bredere, diepere, multidimensionele kijk krijgen op jezelf zowel als op anderen
  • contacten in de groep die jouw Zijn verrijken
  • steeds meer verbinding krijgen met wat jij werkelijk bent: Licht en Liefde, de Zieletrilling die zich hier in de stoffelijke wereld uitdrukt

In elk mens leeft de behoefte om zijn diepste motieven tot uitdrukking te brengen, om zijn oorspronkelijke wijsheid en zijn diepste wensen te volgen. Om dat te gaan doen waarvoor je hier op de Aarde bent gekomen, om het Pad van je Ziel te gaan. Als je dit doet blijkt dit niet alleen vervullend voor jezelf te zijn maar ook voor je omgeving. Het contact met je bezieling en inspiratie werkt vervullend. En dat heeft een positieve invloed op alle vlakken van je leven.

In deze cursus “Spirituele astrologie” zullen we de spirituele punten in de horoscoop behandelen. De punten die direct te maken hebben met jouw Pad van de Ziel en die jou kunnen helpen dit pad te gaan.  Het zijn de planeten, de lichten en de punten in jouw geboortehoroscoop die deze levensweg voor jou markeren.

Het zijn de planeten, de lichten en de punten die de levensweg markeren, maar het is de mens die bepaalt hoe deze weg bewandeld wordt.

Behalve dat we de spirituele punten in jouw horoscoop zullen behandelen, zullen we deze ook als ingang gebruiken om jouw persoonlijke groeiproces te stimuleren en te begeleiden. Als je de spirituele punten in je leven tot uitdrukking leert brengen, leef je oorspronkelijk en verbonden met het leven om je heen. Je laat je in je leven leiden door waarden die je van wezenlijk belang vindt, in contact met je diepste verlangen en je intuïtieve weten.

De cursus “Spirituele Astrologie” is toegankelijk voor iedereen die enige basiskennis van de astrologie heeft en het diepe verlangen voelt om zich verder te ontwikkelen. Zoals in al onze scholingen, cursussen en trajecten zal jouw persoonlijke groeiproces veel aandacht krijgen.

Deze cursus zal 7 weekenden duren. Na afloop krijg je een certificaat van deelname.