Headerafbeelding

 

 

          ...Daar diep in jezelf

          waar jij bent wie je bent

          daar wil ik jou ontmoeten...

 

Gerda Keijsers

Individuele Therapie

                                  
                                   Jij bent niet het leven dat je leeft
                                   Je leven is wel een kans
                                   te worden wie je bent
                                   een Ziel, die zijn lichaam bewoont
                                                                                 Gerda Keijsers

Wat kun je bij mij/ons verwachten?

Eigenlijk zeggen de gedichtjes alles over de manier waarop ik therapie wil doen en waarop wij  met mensen in het Patriciërshuis willen werken.

Ik wil jou ontmoeten van Ziel tot Ziel. Ik wil voelen wie jij bent, jouw unieke Zielezijn, wat je komt doen op de wereld waarin jij ervaring op wilt doen, wat jij nog zou mogen leren, wat er van jou in dit stadium van ontwikkeling gevraagd wordt. Want alle Zielen zijn uniek! We komen weliswaar allemaal uit dezelfde bron, maar hebben door de verscheidenheid aan levens allemaal unieke ervaringen opgedaan en unieke zielekwaliteiten ontwikkeld. Ook jij! Vanuit de Eenheid hebben we met zijn alleen een enorme diversiteit ontwikkeld. Naar de Eenheid keren we uiteindelijk weer terug, onze unieke kwaliteiten weer toevoegend aan die Eenheid die daardoor ook weer evolueert.

Hoe zal ik met jou werken?

Voor het werken met mensen heb ik als therapeut allerlei opleidingen gevolgd en met allerlei "technieken" leren werken.  In het werken met diezelfde technieken ging ik meer en meer ervaren waar het werkelijk om ging. Met vorige levens werken, met innerlijke kinderen werken, met chakra's, met de tarot: het werkt allemaal echt wel. Geleidelijk aan echter ging ik meer en meer beseffen wat mijn werkelijke werk is, mijn Zielewerk en dat het daarom gaat.

Meer en meer leerde ik mij dus afstemmen op de Ziel en voel daarin diep en intens wat deze unieke Ziel bij mij komt doen en hoe ik hem kan helpen. Het leren van gereedschappen en technieken bleek uiteindelijk het voertuig te zijn wat mij op dit pad bracht. Ik ging een groter geheel zien achter die technieken. Het overkoepelende geheel over al die verschillende therapievormen, en herleidde die tot waar het voor mij werkelijk om ging: die ene mens, die ene Ziel die wil leren zichzelf uit te drukken in de wereld op zijn unieke manier. Maar die daar door allerlei problemen en overlevingsmechanismen die tegen hem zijn gaan werken niet meer in slaagt.

Afstemmen op waar iemand zit en wat daar aangegaan mag worden, luistert heel nauw

In mijn werken voel ik in welke ontwikkelingslaag iemand zit en wat daar nodig is. Ik voel haar/zijn overlevingsmechanismen en hoe daar, waar nodig, doorheen te breken. Ik voel de blokkades die een mens verhinderen zich te ontvouwen en wat daar tot uitdrukking wil worden gebracht. Ik voel de pijn en het onvermogen om in het gevoel te zijn of iemand teveel naar buiten gaat of juist weer te weinig naar buiten komt. Ik voel waar heling nodig is en hoe iemand uiteindelijk tot zijn kan komen. Het zijn allemaal lagen waarin de overlevingsmechanismen soms zelfs hardnekkig verhinderen dat het zijn zich kan ontvouwen en in iedere laag moet weer anders gewerkt worden, moet iets anders geleerd en ontwikkeld worden om tot zijn te komen. En uiteraard is dat vaak precies wat de overlevingsmechanismen niet willen en wat in iedere laag in het begin weerstandsmechanismen in werking zet. Of andere mechanismen die immers ontwikkeld zijn om het werkelijke Zijn te beschermen. Dat moet gezien, gevoeld en ervaren worden door de cliënt op een manier die voor hem/haar op dat moment goed is.

Waar nodig kan ik met de chakra's werken, met je aura, met emoties en gevoelens, met innerlijke kinderen, met vorige levens, maar ik doe dit alleen waar het nodig is en gedoseerd. Precies dat wat jij nodig hebt om verder te kunnen. Misschien valt het je niet eens op, zo subtiel kan het werken. Maar als je naar huis gaat ben je blijer, verder, geraakt, weet waar het voor jou op dit moment om gaat.

Alles wat je in het nu pijn doet, remt of blokkeert kan een ingang zijn

Ieder probleem dat je hebt, ieder gevoel dat blokkeert, iedere belangrijke droom of ervaring die je hebt, ieder relatieprobleem met partner, vriend, kinderen of werk kan een ingang zijn. Ook gevoelde blokkades in je lichaam kunnen een ingang zijn. Belangrijk is dat jij ervan wilt groeien en leren, dat jij een ontwikkelingsweg wil gaan die je verder brengt.  Wij willen ons Zielezijn helemaal geven aan de mensen die hiervoor willen gaan, want zij zullen de wereld verrijken en veranderen. Van binnenuit. Individueel werken kan een opstapje  zijn. Daarna zul je echter al snel voelen dat je meer en meer wilt en zul je het misschien aandurven om een thuiskomweekend te doen of een traject zoals het IGT (Intensief Groei Traject) te ervaren. Dan kan het zomaar zijn dat je de smaak te pakken krijgt en door wil gaan met dit pad, jouw Pad van de Ziel. Het Pad dat ik aan het beschrijven ben in mijn boek. Al onze programma's zijn daarop gericht: jouw Ziel tot zijn brengen, want daarvoor ben je op de wereld gekomen!

Het Pad van de Ziel is een geleidelijke vanzelfsprekende weg, jij bent echter degene die bepaalt hoe snel je gaat

Het ontvouwen van de Zielekwaliteiten is een geleidelijke weg die, als je snel wilt gaan, stap voor stap gegaan moet worden. Je gaat hierin door allerlei ontwikkelingslagen heen en in iedere laag kun je weer wat anders ontwikkelen. Het is een proces van jezelf steeds meer verfijnen, zodat jouw trilling al gaande op een hoger plan komt. Maar alleen verfijnen is het ook weer niet. Het vraagt meer van je, dat je je in die verfijning steeds meer kunt verwerkelijken, juist daar waar het lastig is! Steeds meer krijg je het gevoel dat je er dichter bij komt, steeds meer komen er momenten dat jij voelt: hier geef ik uitdrukking aan mijn Ziel en dat maakt gelukkig. Want dan ben jij werkelijk wie je bent! Een Ziel die zijn lichaam bewoont. Van die momenten wil jij er uiteraard steeds meer!

Sommigen gaan snel op deze weg. Anderen weer hebben zoveel antikrachten in de vorm  van krachtige overlevingsmechanismen ontwikkeld dat dat hun weg aanzienlijk kan vertragen. Sommigen hebben extreem grote antikrachten. Zij hebben langer nodig om deze weg te gaan, want zij zullen uiteindelijk moeten leren om deze anti-krachten als een grote Zielekracht in te zetten. Hun anti-krachten zijn teveel verbonden met het denken, waardoor het bolwerken van antikracht worden. Als het deze mensen lukt om hun kracht, die door het denken anti-kracht wordt, te verbinden met het hart, dan kan diezelfde kracht een heilig vuur worden dat hen tot grote hoogte stuwt.

Mensen begeleiden op het Zielepad  is bijzonder

Mensen begeleiden op die weg is een specialisme dat ik heb mogen ontwikkelen gedurende vele jaren en ik houd van dit werk, want het is levend werken, het brengt mensen dichter bij zichzelf en bij wie ze werkelijk zijn. Want de mens is daarvan weggeraakt: door de opvoeding, door de buitenwereld, die ons meer en meer opslokt, door hoe we ons vermaken in onze vrije tijd, door voeding vol chemie en noem maar op. Het hele tragische is dat diezelfde mens dat niet kan zien. Zijn gewoontepatronen houden hem gevangen in diezelfde buitenwereld. Zijn overleving zegt hem dat dat de veilige weg is en zij zullen zich, soms in alle hevigheid, verzetten tegen verandering. Er is iemand nodig van buitenaf, die je de werkelijkheid daarin kan laten zien. Voor hen komt er de extra klus bij van steeds weer de anti-kracht in iedere laag leren ombuigen in kracht. Uiteindelijk zullen de krachtigste overlevers, als ze volhouden en doorgaan, krachtige zielen of misschien wel juist de pioniers of leiders kunnen worden. Ze hebben wel een iets langere adem nodig om die Zielekracht te ontwikkelen. En als therapeut moet je dan ook jouw eigen kracht leren inzetten om met die anti-krachten om te gaan.

Daar tegenover staat ook de groep mensen die een meer gelijkmatige groei hebben. Die wat sneller gaan. Die ook enorm blij en dankbaar zijn met ieder stukje dat ze mogen ontwikkelen. Ook zij zijn vastberaden om door te gaan. Als je eenmaal echt op dit pad bent kun en wil je niet meer anders.

Je bent welkom om eens te ervaren hoe ik werk

Ik kan er nog lang en breed over praten, maar een individuele sessie is iets wat je moet ervaren om te begrijpen waar ik over praat. En de Zieleweg zul je moeten gaan om te herkennen waar ik het over heb. Maar als er iets in je resoneert van: "Wil ik ook" wees dan helemaal welkom in ons huis.

Ik houd ervan om mezelf uit te drukken in gedichtjes. De beeldende taal van een gedicht zegt meer dan je in duizenden woorden kunt zeggen.

                                                    Mens, je zit gevangen
                                                    Zolang je gelooft
                                                    in wat de gevangenis jou voorspiegelt
                                                    blijf je erin
                                                    Wanneer je gaat  zien
                                                    dat je gevangen zit
                                                    dan en alleen dan
                                                    zal de uitgang zichtbaar worden
                                                    Mens, ga zien
                                                    en je zult jezelf bevrijden

                                                                                    Gerda Keijsers juni 2011


Als je een individuele sessie wil, neem dan contact op met Gerda: 06 - 136 85 138 of via het contactformulier.